INSPIRE INSIDE OUT

Elke omgeving is zo te ontwerpen dat er een inspirerende stimulans van uitgaat. Zelfs zo dat de mensen die er wonen, werken, leven, tot betere prestaties worden aangezet. FTR8 reikt daarvoor de ‘tools’ aan. Dit doen we door onze passie, expertise en visie op inrichten met u te delen en van inspiratie een leidend principe te maken. FTR8 werkt samen met designers en leveranciers van diverse pluimage. Afhankelijk van uw wensen worden er keuzes gemaakt. Welke uitstraling of welk product ook, het resultaat dat we samen bereiken is altijd verrassend, stimulerend, inspirerend, en resulteert in een prettig woon-, werk- en leefklimaat voor alle betrokkenen.